RepubliekNL werkt met Landen op Continent Europa / Europese Unie = Terroristen club

Politie - Defensie - Studenten - Intelligenten in Evolutie werken met DARKWEB AI robot realiteit = EU bestaat uit 44 landen.


Link naar 'https://www.worldometers.info/geography/how-many-countries-in-europe/'

De Rechtspraak  / Hogeraad  moet op Grondgebied Nederland 100% herbouwd worden. 

Vandaag - 21febr2024 - wil de allerhoogste Rechter van NL 'dat het parlement een Hitler management constructie is, naar voorbeeld van Wereldoorlog II'. 

De Europese Unie bestaat NIET in RNL.

  • EU werkt met Wetgeving voor 27 landen. 
  • EU wil 1 Wereldparlement met Hiltler management,
  • EU voert VN Handvest / Folterverdrag / Mensenrechten niet uit.


Grondwet RepubliekNL heeft de ArbitrageRB & Grondwet rechtbank.

Wij passeren de moordende AI systemen van KoninkrijkNL. 

Wetgeving voor RNL  start bij de Win alle Rechtszaken procedure van SAMSEM / Spacecourtplanet. 

Noodzakelijk, nu Burgers als Individu moeten regelen 'dat zij niet door een AI van het Internationaal Strafhof in DenHaag  en / of  EU / VN supercomputer worden gedood'. 

2028: 

AI robots doden mensen, zonder opdracht van Hardware / Software / DARKWEB.


Behoud van het Individuele Mensenlichaam gaat :

Per Handelsverdrag tussen EU-landen, afgesloten bij Economische Zaken & Financien Ministerie. 

Politieke Onzin verdragen, schrijven wij niet.

Juridische Verdragen tussen EU -landen worden door het volk van RepubliekNL gemaakt;  na de Verkiezingen RepubliekNL.

Zakenparlement: 

Elk persoon - werkzaam in Politiek - voert Grondwet RepubliekNL + ArbitrageRB systeem uit. 

Politici dwingen elkaar de Nieuwe Rechtstaat te bouwen op NL grondgebied. 


Burgers kunnen Politici & Bestuurders dwingen Hun Grondwettelijke plichten te volbrengen. 


Overheid start rechtszaken tegen Moordende Overheid bij Arbitrage Rechtbank. 

Grondwet Rechtbank regelt Behoud van Nationaal Grondgebied voor Eigen Volk / op de Grens met Buitenland. 


Terug naar overzicht