Professor RepubliekNL stopt WO3 en bouwt Waardevast Individueel Recht NL grondgebied

Professor Recht op NL grondgebied is intelligent genoeg om zichzelf en NL volk in leven te houden.  Verwijdert HogeRaad / Int.strafhof corruptie.

Professoren Recht in Koninkrijk NL  zijn in hun functie geïnstalleerd, omdat zij het WEF program  Papagaaien. Is het enige waarin zij goed zijn;  het kopieren van hersenloos gedrag en dit omzetten in Plastic media. 

.......................................

Denk na.  Mei2007 = Stokkel dwingen naar Int.Strafhof te gaan als zij niet vermoord wil worden door Hogeraad - MinBZK - Koning corruptie. 

Gezin moedwillig afbreken = WEF training voor WO3. Professoren kiezen er dan ALLEMAAL voor om De Grote Genocide te bouwen.

Krijgen beloond met Zwart Geld = Grijze zone bouwen voor DARKWEB robots.  Krijgen Internationale Status;  mogen meewerken aan komst van Satellieten paradijs.   Bouwen Software voor AI , die volk tot Slaaf moet maken en doden.  AI moet de Sociale Structuur van het land bepalen. 

( Hoe achterlijk kan een mens zijn ????) 

.....................................................................

Studenten RepubliekNL hebben geen Professoren Recht - Psychologie - ICT.

Moeten Hun Eigen Studiemateriaal zoeken / vinden / omzetten tot examen materiaal.        5 EC punten per Cursus Levenslot Management. 

.......................................................................

Professoren Recht RepubliekNL   moeten aan volgende Eisen voldoen: 

Starten bij Juridische Realiteit  WEF - NATO - Parlement - Overheid - Koning - Lobby  = Dossier Internationaal Strafhof rechtszaak tegen NL. 

Corruptie HogeRaad - RaadvanState - Advocatenorde  inherent aan dit dossier aan Volk uitleggen en verwijderen.

Schikking & Schadevergoeding voor DesireeStokkel stopt deze hel en is het Platform voor bouwen van Rotsvast Individueel Recht op NL grondgebied. 

 • Stokkel wil 8 miljoen euro van @minbzk.
 • Plus, Salaris Minpres vanaf 18nov2016 
 • 1 Miljoen euro per President - Ambassadeur per VN-land = personen tegen wie zij ICC rechtszaak is gestart voor bouwen Dictatuur NL.
 • = Overheid van dat VN-land mag dit bedrag betalen 'om zichzelf vrij te kopen uit WEF hel  en deel te nemen aan Bouwconstructie Individueel Recht op Aarde, Intergalaxy.
 •  15.600 euro per Kleine Crimineel tegen wie zij ICCrechtszaak is gestart.
 • Stokkel moet leven van dit geld, maar merendeel gaat naar Jongeren Spacecourtplanet Bouwconstructie = Fairtrade & Eco economie voor MyBillionKids. 


Na opschonen ICC rechtszaak Corruptie op NL grondgebied, bouwen wij Nieuwe Rechtspraak.

 • Wij is het NL volk dat leeft in RepubliekNL.
 • Arbitrage Rechtbank systeem met de Verplichte Probleem-oplossing procedure.
 • Grondwet Rechtbank om Parlement als Zakenparlement te verankeren.
 • Leden van Staten-generaal werken voor Overheid & Volk. Zij voeren de Grondwet RepubliekNL + Arbitrage RB uit binnen Politieke partij.
 • Elk Lid van Politieke Partij kan tegen Wanbestuur binnen partij ook de Arbitrage-RB procedure starten.. en als het een Grote The.rinng ZOOI is... ook de Grondwet Rechtbank procedure. 
 • Dit voorkomt dat Dictatoren aan de macht kunnen blijven, dankzij corruptie bij HogeRaad & RaadvanState.


Professoren RepubliekNL   bouwen het Studiemateriaal dus vanuit de Samenleving =  Dagelijkse praktijk op Grondgebied NL

 • Alle wetten - gemaakt vanaf Juni2014 zijn NIET Rechtsgeldig, doordat er een ICC rechtszaak tegen Koning is gestart -.  Deze Puinhoop moet worden omgezet in Nieuwe Goed uitvoerbare wetten voor NL volk, op NL grondgebied. 
 • Burgers kunnen dus naar Arbitrage RB als het maken van Goede Wetten voor het Volk te lang duurt .... of in een Te crimineel proces plaats heeft. 
 • Wat het DARKWEB daarvan vindt is Totaal Onbelangrijk.
 • Zolang RepubliekNL...,  de schade veroorzaakt door ICC niet heeft hersteld, bestiert de Win alle Rechtszaken procedure de Individuele Rechtspositie van de Mens.  In NL en op Aarde.       Buitenlanders conformeren zich met RepubliekNL...   Aanpassen of Oprotten.


..............................................................

Wie worden wel / niet gestraft in RepubliekNL voor Bouwen Dictatuur NL & WO3. 

Alleen personen tegen wie DesireeStokkel de ICC rechtszaak NL heeft gestart kunnen in Gevangenis worden gezet.     Op de Eenvoudige constructie Win alle Rechtszaken procedure.       Overige monsters kan je dwingen tot deelname aan RepubliekNL met een Schadevergoeding. 

Jonge Generatie kan Goed Geld verdienen aan Starten van Win alle Rechtszaken procedure tegen  personen / bedrijven die weigeren WO3 te stoppen. 

.........................................................................
Terug naar overzicht