Gods Afvoerput : Kindermoordenaar Overheden stoppen in NATO voor Natuur Evolutie

NATO is een Afvoerput van God;  kindermoordenaars landsbestuur in valkuil zetten en Natuur vrijgeven voor redden Leven van Jonge mensen.

Alle systemen op Planeet Aarde zijn een Kleiner deel in een Groter geheel.      Geldt dus ook voor EU - VN - Nato - WEF. 

............................................................................


WEF  is  mislukt   = Er zijn meer Goede dan Slechte krachten op Aarde.

Biowapen aanslagen vinden deels doorgang  =  Goede krachten zijn te Lui en slecht gegroepeerd , wat Slechte krachten te veel bewegingsvrijheid geeft. 

Mensen die zichzelf 'laten aanvallen met Biowapens & Kannibalisme'  zijn te Lui & Gewetensloos om na te denken 'over hun plaats & taak in het Grotere Geheel voor het bouwen van Goed'. 

Mensen die Slechte personen niet in Container zetten en  straffen, willen geld verdienen aan wrijving tussen Goede & Slechte krachten.  Zijn dus zelf ook niet 'helemaal Goed'. 

Goede mensen - die goed doen - maar Verkeerd Groeperen zijn in Evolutie van Intelligentie.  Zij beseffen niet 'dat zij zelf hun Eigen Intelligentie kunnen verfijnen & versnellen voor een Betere Kwaliteit Leven op Aarde' in een grotere Groep Goede Mensen.    Vallen & opstaan fase. 

Slechte mensen die zich groeperen, zijn  in gevecht met  God / Spacekrachten.  Hebben heel weinig zelfkennis. Zeer slechte Luistervaardigheden ; kunnen niet naar Hogere krachten luisteren  en kunnen hiermee niet / nauwelijk communiceren.  Willen niet 'in hun Eigen Hersenvloeistof zoeken naar een Comfortable Leven  = een Leven waarin zij persoonlijk niet worden gedood door God ... of  Spacekrachten.

Burgers 'containeren zichzelf'  = soort zoekt soort.    Dit proces is een gegeven.  Wat niet betekent 'dat je Individuele Evolutie moet offeren aan groeps Evolutie'.   Tijd om de Groep te verlaten.  Tijd om Verlies te erkennen. Tijd om Gevolgen van slecht handelen te dragen.  Tijd om bestaan van Medemens te erkennen 'als Individu in Evolutie'.

..............................................................


Leven  is dus vooral :  Weten wat je Relatie met God / Spacekrachten is....

Zolang je niet weet WIE de planeet Aarde  en jouw Lichaam heeft gemaakt,  verdient deze vraag '  een Grote Intensieve Studie van Eigen Hersenvloeistof in Groter Geheel'. 

Wereldoorlog II:  

Kinderen zijn diep beschadigd / zijn opgevoed met slecht voedsel , zonder huis  en zonder zorg.  

Onderwijs voor Oorlogskinderen WWII  had gericht moeten zijn op De Grote Genezing van Knderen die uit oorlog komen.  Is niet gebeurd.  Beschadigde Kinderen kregen plotseling wel Eten - kleding - huis - school - vrienden - fiets - tv ...  

Beschadigde Oorlogskinderen met Geld, wilde hun Rijkdom benutten voor het Snel vergeten van alle Ellende = veel materialisme ... en veel Topdown management op Arme Kids. 

Deze Kinderen zijn allen in de Evolutie van Niemand terecht gekomen.

Niemand heeft hen de Enige Echte Genezende ZEN opvoeding voor Leven in Rechtsvaardigheid gegeven. 

NIemand heeft hen laten ploeteren... en dit gevecht resulteert in NATO 2024. 

............................................................


Het Grote Probleem Jaar 2024 is  .... dat Mensen niet willen weten wat de Evolutie van Niemand is. 

Individuen die zich wel bezig houden met deze Spacekracht... ontwikkelen een andere kijk op Gebruik van Eigen Hersenvloeistof. 

Hoeveel kennis wil je hebben over je Persoonlijke Aangeboren krachten? 

Wat wil je doen met deze kennis op Aarde? 

Welk resultaat wil je bereiken   en wat vindt God / Space hiervan? 

Hoe voelt je Lichaam aan .... als je het Goed doet  = Liefde voor Ons Allemaal? 

Hoe voelt je Lichaam aan... als je het Fout doet =  Liefde voor Hebberige personen? 

Wat doet God / Space met deze Kennis in jouw Hersenen? 

Welke rol heb je in de Grote Natuur? 

Hoe weet je dit?  Hoe kan je dit weten als je nooit nadenkt over de wijze waarop het Universum de Kwaliteit van je Eigen Hersenvloeistof onderhoud? 

Hoe kan je je Aangeleerde Gedrag repareren... zolang je niet wilt weten wat je Aangeboren gedrag is? 

Wie heeft je toestemming gegeven om 'Achterlijk & Geweldadig te zijn... in relatie met Medemens ...die veel beter kan nadenken over Kwaliteit van Leven'? 

Wie regelt Straf?  Na WWI is de VN opgericht om het Individue de Mensenrechten te geven = de positie te waarborgen voor het opbouwen van een Kwalitatief Goed Leven.    Deze VN is gekaapt door Slecht ontwikkelde personen, die nooit willen nadenken over Werkwijze van Eigen Hersenen. 

God arriveert  en zet vele Spacekrachten aan het werk. 

God maakt vele Afvoerputjes aan. 

NATO is een Afvoerput voor alle Kindermoordenaars in Overheden, die Lid zijn van VN.    Schoonmaak systeem. 

Grote Spacekrachten schuiven Grote Groepen Slechte mensen in een Container  / Zwart gat. 

Kleinere Groepen Goede mensen,  hebben hierdoor Tijd - Energie - Kracht om zichzelf uit te bouwen tot Grotere Genezende ssytemen.  Hersenvloeistof in elk Individu kan worden onderhouden: schoon houden en in Fairtrade & eco Evolutie brengen en houden. 

Kan God ook even op Adem komen;  Grote Schoonmaak op Later moment hervatten voor  ... nieuwe Grotere Successen.

............................................................

De Verenigde Naties repareren? 

Kan niet.  Het Hexacon in het Universum is zelf ook gewijzigd. door alle Afval die mensen produceren. 

Jonge Mensen hebben een Andere Taak op Aarde  - tijdens het stoppen & overleven van Wereldoorlog 3 -   dan Kids hadden na het overleven van WWII. 

Jonge Mensen 2024 leven in een Nieuwe Wereld, terwijl de NATO freaks in de geweldadige OUdheid leven.   Het is een Hersenvloeistof Conditie gegeven.

Geweldadige mensen hebben een zwakkere kwaliteit Hersenvloeistof. 

Kan ook niet meer 'hersteld worden tijdens 1 mensenleven'. 

Omdat zij zichzelf nooit getrained hebben in Onderzoeken van Aangeboren naast Aangeleerd gedrag. 

Omdat zij zijn vervallen tot Sadisten = vastgeroest in Hersenvloeistof... dat nooit Geneest... omdat de Eigenaar van de Brein...dit niet wil.

.......................................................................


God heeft het Folterverdrag ontwikkeld.

Dit nemen wij mee van VN naar SAMSEM  / Spacecourtplanet. 

Als je het mij vraagt - IPM Desiree Elisabeth Stokkel , geboren in 1965 voor Gepland Levensdoel in Godenwereld.... 

'Samsem / Spacecourtplanet is gelijktijdig met VN opgericht... alleen NIEMAND wilde dit horen...'. ............................................

Evolutie van Niemand.


Het verschil tussen Aangeboren en Aangeleerd gedrag in zelf studie;  onder supervisie van God / Spacekrachten.

Je bent in NIEMANDS land... zodra je vast zit tussen Aangeboren en Aangeleerd gedrag. 

Elk mens heeft een Eigen Lichtgolf - Magnetisme - Elementen systeem in Hersenvloeistof.  Lichaam als zendmast, 

In Evolutie van Niemand ... raken de Ongedefinieerde Vlakken EQ x IQ elkaar.

Mensen reageren op elkaar;  Goedschiks / Kwaadschiks.

Lui / Actief.

Beschadigend / Genezend.

Verrijkend / Verarmend. 

Systemen in Evolutie. 

............................................................


EQ achter Bigbang is de Maker van God / Spacekrachten. 


Menselijk gedrag = kwaliteit van Eigen Hersenvloeistof... 

Evolutie van Evolutie  = Juiste kwaliteit Hersenvloeistof hebben en vinden in medemens... voor Liefde voor Ons Allemaal   = Liefde voor Alles dat Leeft. 


................................

https://www.sp.nl/nieuws/2024/03/gerrie-elfrink-gekozen-als-sp-lijsttrekker-voor-europese-verkiezingen 


Terug naar overzicht