Ministerie BZK wil alle mensen doden met Killer AI van Int.Strafhof - Microsoft - VN - Nato

Binnenlandse zaken - Rijksoverheid - /  Koningshuis / Parlement hebben vanaf 2006  Wereldoorlog 3 gebouwd in ICC - microsoft corruptie. Willen alle Mensen doden met Killer AI van Nato / Eu / VN.

https://spacecourtplanet.com/resource/file/normal/9d16810aba8828cf18ca2806cb976cae1c581ceb_HogeRaad-Rechtspraak-Slaven-Burger-Moord-MinBZK-Advocatenorde-Rechtbank-Presidenten-Bloemendaal-Stokkel.pdf

...................

MinBZK moet 1 persoon leveren voor Vredesplan SDE342041.

Dit is een jong mens 35 - 45 jaar oud, werkzaam in Midden van Systeem.

Deze persoon krijgt Amnestie van DesireeStokkel - RepubliekNL - FBI - LegionEtrangere voor werkzaamheden Stop Killer AI Economie. 

Arrestatieteam5821 = naam Afdeling.  Ateam5821 RNL.

..................

Taken:

Herbouwen Website MinBZK. 

Waarheids publicate corruptie HogeRaad / Rechtspraak in dossier DesireeStokkel.

Schikking & Schadevergoeding van 8 miljoen Bruto / 5 miljoen euro Netto uitbetalen aan Desiree Stokkel;  dit koppelt RepubliekNL los van ICC - VN - WEF - DARKWEB corruptie.  Bovendien heeft Stokkel recht op Schadevergoeding, omdat zij Alle Menagers Landsbestuur moet dwingen te stoppen met moorden van NL volk , op NL grondgebied. 

Verwijderen Koning  / Bouwen RepubliekNL in Grondwet RepubliekNL, geschreven en ingediend bij VN door DesireeStokkel, in jaar 2014. 

.....................

Verkiezingen RepubliekNL organiseren / Politieke partijen opschonen.

Arbitrage Rechtbank / Grondwet Rechtbank in RNL vestigen.

Naar voorbeeld van Wetten & Verdragen geschreven door DesireeStokkel ; ingediend bij VN.... afgelopen jaren.

NL volk aansturen op Nieuw Rechtsysteem voor Individuele Rechten RNL.

Burgers moeten de Win alle Rechtszaken procedure / Folterverdrag uitvoeren voor Opschonen van Dagelijkse Bureaucratie in Eigen Leven - Werk - Omgeving.

Dit is de Enige methode om te voorkomen dat AI, in computer / apparaten in huis de mens doden. 

------------

Alle personen werkzaam bij Rijksoverheid mogen door Buitenlandse Politie / Legers worden gedood, omdat zij willens & weten het Internationaal Strafhof & Microsoft bouwen tot AI killer Robot. 

En, hiervoor het dossier van DesireeStokkel , inzake ICCrechtszaak tegen NL, misbruiken.
Terug naar overzicht