Gemeente Bloemendaal bepaalt Rechtenloosheid Biowapens - Biosensors - Kannibalisme 100% NL volk.

Bloemendaal - MinBZK - HogeRaad - ICC - HCSS - bepalen samen Recht Individuele Burger in WO3 = willen Kannibalisme - WIFI / Satelliet moorden.

Stadhuis Bloemendaal = allermachtigste Gemeente op NL grondgebied. Machtsmisbruik voor bouwen - uitvoeren depopulattie. 

4 Machtsbolwerken:

  1. Bloemendaal , in corruptie bij Rechtbanken - CvRB - Rechtsbijstand - Advocatenorde - NCTV - AIVD - Parlement - Clingendaal - Onderwijs - HogeRaad - Internationaal strafhof. 
  2. Ministerie Binnenlandse Zaken x MinSZW x Parlement.
  3. Hogeraad - Rechtspraak lobby - Internationaal Strafhof.
  4. Koningshuis. 


......................................................................

Bijstands gezin Stokkel :  vanaf Februari 2002 gefolterd ... en gebruikt ... als WEF trainings case. 

Bestuursrechters helpen aanvankelijk Bloemendaalse Ambtenaren bij rechtenloos maken Alleenstaande moeder met 2 kleine kids ( geen familie aanwezig / ex partner in mentale problemen.)

Dti proces stopt wel:  Rechters - incl CvRB - zien dat elke keer als Stokkel recht ophaalt bij RB... zij daarna harder gefolterd wordt op Stadhuis. 

Ik mag alle zaken schriftelijk afhandelen; hoef niet meer voor gesprekken naar Gemeente Bloemendaal = ik hoef mij zelf niet te laten folteren / doden.

MinBZK - MinSZW - Ombudsman - Clingendaal werken hieraan mee

= dwingen stokkel naar Int.Strafhof te gaan en Rechtszaak tegen NL te starten als zij niet vermoord wil worden door Overheid Koninkrijk NL. 

Advokaat G.J.Knoops kiest partij voor voormalig MP J.P. Balkenende; hij wil voor MinPres optreden tegen mij binnen ICC.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ICC rechtszaak tegen NL start MEI 2007.

ICC blijkt 100% corrupt.  Ik wist toen nog niet dat Blackrock deze RB heeft betaald voor Europol - Interpol corruptie. 

ICC bestaat voor Depopulatie. 

...............................................................................................

2008:  @FBI  stelt:  Wij willen DesireeStokkel levend; laat haar met rust. 

Rechtspraak - FIOD hebben alle Beleidsvoering afgestemd op Genocide vanuit ICC.   Defensie werkt alleen voor bouwen van Privé legers voor Miljardairs = herstelt geen Rechtstaat NL voor Burgers = redt geen mensenlevens op NL grondgebied. 

2018: Start van Wereldoorlog 3 met Biowapen Covid.

...................................................................................................

2014:   Bloemendaal - Parlement - ICC - EU - VN - Koningshuis weten dat ik de Grondwet RepubliekNL schrijf. 

18 november 2016 Verklaar ik Mijzelf de Interim Minister President van RepubliekNL, binnen EU / VN. 

Ik word niet gedood. 

Ik word wel sterker gemaakt in Buitenland. 

Inmiddels ben ik IPM in Rusland - Kazachtstan - Oekraine - Japan - Iran - Brazi'lië - NoordKorea -USA. 

Wat levert dit op?  Ik ben de Jurdisich Machtigste vrouw op Aarde. 

Ik ben enige persoon op Aarde die ICC depopulatie kan stoppen. 

Wat wordt tegen gewerkt door Bloemendaal - MinBZK - Statengeneraal - Bankensector - Waterschappen - EnergieNL - Koningshuis. 

.......................................................

Biowapens - Biosensors - Kannibalisme - Omvolking - Genocide....

Elk Individu kan zich hiertegen alleen verdedigen door te eisen dat er Verkiezingen RepubliekNL zijn: 

Waarheid over ICC rechtszaak NL, bekend bij alle Burgers... die stemmen obv deze Realiteit. 

HogeRaad weigert de Wet op Rechterlijke Organisatie uit te voeren = Ambtsmisdrijven begaan door Leden van Staten-generaal worden in 1ste Instantie en Laatste Ressort beoordeeld door HR. 

HR gooit dossiers weg, van 100% rechtenloze burgers = depopulatie uitvoeren. 

Alleen als Gezin StokkeL een Schikking & Schadevergoeding krijgt... stopt de ICC rechtszaak tegen NL. 

Stopt de machtsmisbruik van Gemeente Bloemendaal - MinBZK - AIVD - Europol - Interpol - Rechtspraak - HCSS lobby. 

Plus,    EU - VN. 

ICC rechtszaak tegen NL is voor Buitenland een Harde Comfortabele manier om Koninkrijk NL de afgrond in te chanteren. 

Bedrijven verlaten NL grondgebied... door deze Chantage. 

De Chantage van Landsbestuur Koninkrijk NL stopt alleen als de Koning is gedwongen te erkennen dat hij een Massamoordenaar is... en Gezin Stokkel misbruikt als Trainings module. 

.........................................................................

DesireeStokkel wil als Schikking & Schadevergoeding:

8 miljoen euro van MinBZK - voor Belasting - ; er blijft 5 miljoen over.

Achterstallig Salaris Minister President vanaf 18 november 2016.

Per Crimineel tegen wie Ik de ICC rechtszaak ben gestart een bedrag van 15.600 euro Schadevergoeding. 

..........................................................................

Verkiezingen RepubliekNL, om het Volk de Opschoonmacht tegeven met Nieuwe Grondwet ...die dankzij Arbitrage Rechtbank het volk de macht geeft de Moordende Monsters in Landsbestuur te stoppen. 

...............................................

https://spacecourtplanet.com

......................................................

Individuele Burgers verdedigen zich met Win alle Rechtszaken procedure .

= stoppen hier beschreven corruptie

= gerechtelijke procedure die je bijna Gratis kan voeren, mits je bereidt bent om precies de instructies uit te voeren. 

Staat gepubliceerd op Home www.samsem.org

Terug naar overzicht