SP student: Taal voor Zelfbescherming - Recht - Toekomst - Straffen Crimineel - Geluk

Wat zeg en schrijf  je,  om de Vijand het zwijgen op te leggen - onschadelijk te maken - te straffen en Je Eigen DNA te bevrijden?

Welke Taal heb je nodig voor het Verkrijgen wat je hebben wilt? 

Taal = een Verborgen Schatkist.

Je spreekt zinnen & teksten uit en er ontstaat communicatie.   Hiermee regel je bij Medemens 'wat je nodig hebt'.  

Hogere krachten / God zijn 3e partij = zij bepalen de Levenservaring. Jij doet IETS en dat heeft Resultaat.   Het is zoals het is.

...................................................

Criminelen misbruiken Taal - evolutie. Dit weten zij ook.    Zij willen dat Slachtoffer denkt 'dat er geen andere gesprekken mogelijk zijn, dan degene die zij op  tafel brengen'.   Foutje. 

Criminelen onderschatten de impact van Spacekrachten in het door hun Gekozen Gespreksmodel.  Hersenspoelen lukt nooit.  Tijdelijk Toneel wel. 

........................................

Kwaliteit van Eigen Leven wordt grotendeels bepaalt door zinnen & teksten die je ZELF kiest.  

Als je Grondrechten zijn verdwenen, dan praat je hierover.

Je legt op Tafel ...welke rechten niet worden uitgevoerd;  gevolgd door de Wettelijke Plichten van de Crimineel. 

Hierdoor stop je Crimineel in een Container ... en daat blijft Monster totdat Strafmaat is bepaald en wordt uitgevoerd.  Ook tijdens Burgeroorlog.

NL Senioren zijn Strontvreters = zij willen allen bij Criminelen Luxe behoren, zodat zij meer Luxe krijgen... zonder Goed van Slecht gedrag te scheiden. 

Jonge mensen hebben hierdoor geen Leven;  geen Huis / veel Studieschuld  / Biowapen voedsel / Grafeen industrie / geen Medische zorg / geen Toekomst. 

Gespreksmodellen zijn door Senioren ontwikkeld voor Graai-gedrag.

Zij zijn Sadisten geworden, die niet willen communiceren voor Overleven van Jonge Mensen = leedsvermaak.

Sociaal Klimaat op NL grondgebied = hoempa-pa intelligentie als dekmantel voor mensenhandel.  

Sadisten hebben elkaar gewelddadiger gemaakt, afgelopen decennia. 

Dit proces kunnen Jonge mensen wel stoppen; niet genezen.

................................................

Het heeft geen nut voor Jonge mensen om te zeggen:  Senioren graaien ten koste van ons leven  = het stopt crimineel gedrag niet.

Je schrijft je Teksten voor het Stoppen van Criminaliteit in jouw leven; voor het stoppen van de Sadisten die jouw bestaan tot hel maken.

Je schrijft   en kiest een Goed Rolmodel = www.spacecourtplanet.com / www.samsem.org ... omdat dit het allerzwaarste Juridisch bewijs is inzake Bouwen Wereldoorlog 3 op NL grondgebied. 

Je accepteert 'dat DesireeStokkel een Goed rolmodel is... en dat jij Jouw Eigen Advocaten Platform bouwt op haar Levenservaring'. 

Je moet je Eigen Recht bouwen, omdat er geen Plateau voor Grondrechten voor Jonge mensen is op NL grondgebied. 

Je hoeft het Wiel  of Ei ... niet opnieuw uit te vinden;  je moet wel het Wiel laten draaien en het EI  tot leven brengen. 

.................................................................

Jonge Mensen binnen Politieke partijen moeten eerst de Burgeroorlog in de Partij zelf stoppen.   Doe je dit niet... dan  krijg je nooit wat je nodig hebt,

Senioren leven  ... op  Langere Tijdbalken.

Hierop hebben zij Machtsmisbruik gebouwd. 

Dit zijn en blijven hun Tijdbalken;  kan jij NIETS aan veranderen....


Met de Evolutie van IETS in je Eigen Leven, kan je de Evolutie van NIETSin het leven van Oorlogsmaker ..... neutraliseren.


Door Crimineel in contrainer te zetten/ houden... mbv  Nieuw Goed Rechtvaardig Leven in Advocaten Rolmodel.... dwing je Crimineel in het NIETS te verblijven. 

In NIETS werken gebouwde systemen niet meer. 

IETS schakelt NIETS in en uit.

.........................................


Je ben NIET verantwoordelijk voor de Kwaliteit van Leven van Criminelen die jou - nu - proberen ziek te maken of te doden. 


Je bent wel mede verantwoordelijk voor Evolutie van NIETS. 

Terug naar overzicht