HogeRaad wil Kannibalisme - Overstroming - Genocide Bloemendaal - Parlement - Minbzk

HogeRaad - Rechtspraak is tegen NL volk op NL grondgebied; wil Elite doodt Elite voor Depopulatie. 

...............................

Een NL vrouw kan alleen gedwongen zijn naar het Internationaal Strafhof te gaan als de HogeRaad corrupt is.  MinBZK - MinPres - Politieke Partijen - Adocatenorde - Raad voor Rechtsbijstand = Clingendaal - MinOcw willen allen deze vorm van Machtsmisbruik. 


Wet op Rechterlijks Organisatie = Artikel 76 procedure


.......................................................................................


Sinds Jaar 2006, werken HR - RaadvanState - Rechtspraak - Europol - Rijksoverheid - Koningshuis... openlijk TEGEN het NL volk.

Dit heb ik 1 mijljoen x uitgelegd aan NL volk, maar dit volk treiters rechtenloze Slachtoffers en kiest partij voor Daders,  in Strontvreters-systeem. 

'Iedereen wil Elite zijn en Lobby macht hebben in Koninkrijk NL'.

NU  is de WEF fase 'Elite doodt Elite' gaande. 

Moord per Import Crimineel.  Vanaf 2024, ook Kannibalen / Mensen-verbranders.

Moord per Gezondheidszorg ; en overige Ambtenaren binnen Landsbestuur.

Moord per Overstroming van Nederland;  geregeld door Waterschappen.

Moord per AI robots.  Vanuit het Internationaal Strafhof = Hoofdkantoor voor Depopulatie van 7.4 miljard mensen. 

Moord per Defensie = zij werken uitsluitend voor vormen van Privé legers voor EU - VN Miljardairs. 

Kortom: 

HogeRaad wil Verdwijnen van NL volk & NL grondgebied.

Wil dat Buitenlanders al het Slavenwerk uitvoeren 'waar Hollanders te goed voor zijn'... en De Rechters / Advocaten / Professoren... willen ZELF als Martelaar sterven in dit systeem,

...............................................................................

Nieuwe Korpschef Nationale Politie kan hierin wel verandering brengen,

Samen met mij start zij bij de Rechtbank een Win alle Rechtszaken procedure , die er op gericht is om het Politie systeem overeind te houden  en de Rechtstaat te herstellen voor Elk Indidvidu .... die niet gefolterd / gedood wil worden. 


.............................................................................

NL volk moet wel mee werken.

Alle Politieke Partijen moeten vanuit Internationaal Strafhof corruptie leven & werken. 

DesireeStokkel moet Schikking & Schadevergoeding krijgen van MinBZK = internationaal is dan bekend dat RepubliekNL wil dat ICC werkt als Eerlijke Rechtbank --- tegen Folteren & Moord. 

Maar.... Politieke partijen 'zijn gevuld met Narcisten - Psychopaten - Carnaval makers =  politici & leden ... laten zich liever beschadigen & doden.

Huizen onder water.    Vervoer onbetaalbaar.     Slechte scholen.   Biowapens in voedsel.    Biosensors & totale Grafeen vergiftiging voor Onvruchtbaarheid mensheid.    AI robots die mensen doden, op bestelling van DARKWEB. 

........................................................

Het volk in Europa - Brexit  = 45 landen.... komt in Total Verval.

Omdat zij het Internationaal Strafhof de 100% Vrijheid geven dit te regelen ... en uit te voeren. 


https://spacecourtplanet.com/resource/file/normal/9d16810aba8828cf18ca2806cb976cae1c581ceb_HogeRaad-Rechtspraak-Slaven-Burger-Moord-MinBZK-Advocatenorde-Rechtbank-Presidenten-Bloemendaal-Stokkel.pdf


https://nos.nl/

https://hartvoorbloemendaal.nl/

Terug naar overzicht