Jonge mensen Lid van SP partij voor Rechtsherstel op Rechtspersoon = Fundering Leven.

Jonge Generatie moet Lid zijn van SP voor Macht op Rechtspersoon. Schoonmaak macht = WO 3 verwijderen. Senioren willen Jonge mensen doden.

Rechtspersoon is het Fundament van Economie & Recht,  afkomstig uit het Mensenlichaam.   Senioren hebben Rechtspersonen in Samenleving vernietigd voor LOL  = Wereldoorlog 3 bouwen & uitvoeren .

Jonge Mensen kunnen zich alleen Tegen Senioren Verdedigen.... als zij de Macht willen hebben over de Kwaliteit & Functioneren van Rechtspersoon ... die Wetten maakt.

.................................


Er zijn Grote Krachten vanuit het Universum aan het werk.

Hexacon = duwkracht die Space doet veranderen.

Deze kracht voelen zij in Mensenlichaam als zijnde  NIEMAND. 

Evolutie van Niemand ,... is de aanwezigheid van een kracht in je Lichaam & Leven... die duidelijk voelbaar is,  maar die nooit doet wat jij wilt. 

Niemand is je Grootste Inspiratiebron / Beste Vriend in de Lucht.

Degene die Twijfel wegneemt... en je aan het werk zet. 

Nu is het aan Jouw Licham... om Vaardigheden te ontwikkelen, die samenwerken met Niemand tot Groot Succes maken voor jouw Bestaan. 

Niemand 'geeft je Alles wat je Nodig hebt... om Oorlog te kunnen verminderen / laten verdwijnen'. 


.....................................................


De Consensus is al aanwezig:  VN Handvest - Folterverdrag - Mensenrechtenverdragen - Grondwet Nederland - Rechtbanken NL. 

Feit dat de Consensus is misbruikt voor bouwen Genocide op jouw Lichaam, betekent dat Senioren niet hebben geluisterd naar Niemand. Zij hebben gehoor gegeven aan IEMAND = WEF rotzakken  voor Rijkdom. 

Jonge mensen moeten wel naar IEMAND luisteren. 

Zij zoeken & vinden het Rolmodel dat bewijst dat zij hun Individuele Rechten wel kunnen herbouwen;  ten nadele van Senioren.... maar dit hoort bij Overleven van oorrlog.   Jong is niet verantwoordelijk voor Crimineel gedrag van Senioren. 

Jonge mensen moeten al het Onrecht dat Senioren hebben gebouwd en nu praktiseren voor het ziek maken / doden van hun Lichaam... verwijderen. Levenslot management.  

Jong bouwt Overname Macht  = Lidmaatschap www.sp.nl 

Als 1 miljoen Studenten & Co lid zijn voor een bedrag van 12 euro per jaar... hebben zij de Groepsmacht om het WO3 Bestuur uit de Partij te verwijderen.

Jong heeft dan Macht binnen geharkt voor het Installeren van een Partijbestuurder .... die wel uitgaat van de Allerzwaartste Moordenaarsclub = Internationaal Strafhof in co-work met HogeRaad - Koning - Parlement - Media... 


.................................................................


Macht gaat altijd over de Vraag:  'Hoeveel macht wil je hebben  en hoe regel je dit.  Wat wil je bereiken en hoe waardevast moet deze macht zijn'? 

Macht vind je nooit in Vriendjespolitiek = nooit waardevast. 

Macht is je Rechtspersoon bouwen, die een Concrete Fundering is voor Verder Beleid - Zakenleven - Rechten pakket - Gezondheid - Natuur ...en Alles... in het Universum. 

.................................................................


Senioren 2024 zijn niet van plan om Junioren hun Rechtspositie te geven.    Nu niet ; nooit. 

Zij hebben afgelopen 30 jaar voor LOL de WO3 gebouwd.

Zijn gestart met Covid19 oorlog in 2018 / 2019.

Weten heel goed dat zij Schuldig zijn aan Oorlogsmisdaden.  

Willen niet de Gevangenis in /  willen Luxe  Leventje niet kwijtraken. 

Vinden het goed dat Jongeren 'pijn leiden'  omdat deze groep 'zichzelf in oorlog heeft laten duwen'.    Hier tref je Psychopaten gegluiper & kinderachtigheid. 

Senioren willen geen enkele Verantwoordelijkheid dragen voor Wangedrag.   Wat zij doen om Straf te ontlopen... is Leven van Jonge Generatie bewust 'verslechteren'.    De groep wekelijks dwingen 'harder te vechten tegen Senioren'. 

Zij willen geen Biowapens - Biosensoren - Moord per Satelliet - Kannibalen - Import Criminelen stoppen....  Zij willen dat Jong pijnlijdt.

Hierdoor heeft Jong geen tijd & energie om Senioren in Gevangenis te zetten. 

.............................................................


Praten met deze Senioren heeft geen nut.

Zij worden sadistischer als je wel probeert 'op menselijke sociale wijze de problemen die je hebt   ... te transformeren in Goed Leven'. 

Zodra jij een Goed Leven bouwt... verzwakt hun Goede Leven.

De Groep Jonge Mensen heeft wel de Macht om deze oorlogsdynamiek te stoppen ;  om hun Eigen Lichaam te beschermen. 

Je krijgt deze Macht, zodra jij de Juridische Taken wel goed uitvoert.

Start bij het Begin van het Begin  = Rechtspeersoon verankeren in Folterverdrsag. 

......................................................................


Overheid heeft Wetten & Verdragen gemaakt die niet Rechtsgeldig zijn,

Alle Wetten - gemaakt en in werking gesteld in de Staatscourant - vanaf Juni2014 zijn niet Rechtsgeldig. 

Je hoeft deze Wetten niet uit te voeren; je bent wel Verplicht tot Rechtsherstel.

Je bent verplicht om de WEF rotzakken van Aarde te verwijderen. 

Je pakt het dossier van de ICC rechtszaak tegen de Koning op www.spacecourtplanet.com 

De Brief waarmee de ICCrechtszaak tegen Koning is gestart... en je hebt de Rotzak 'de bek dicht getimmerd'. 

Daarna pak je de Win alle Rechtszaken procedure en Verwijder je de Foute werkwijze van WO3 makers... en presenteer je je Eigen Juiste Juridische Constructie... die jij nodig hebt. 


Je bouwt de Nieuwe Samenleving; deze noemen wij RepubliekNL... omdat de Lobby binnen EU / VN / NATO / Banken / Vakbonden ++ dit ook doet.

Terug naar overzicht