COA = Terroristische organisatie MinBZK / Justitie die Politie / Defensie / Burgers doodt

COA - IND  willen dat het NL volk wordt ingeruild door Vluchtelingen. Binnen EU - UN Refugees Agency regelen zij Mensenhandel voor NL parlement.

Link naar 'https://www.coa.nl/en/international-cooperation'

Zeer Zware Burgeroorlog gaande op NL grondgebied.

VN-elite regelt dat NL volk wordt gedood met AI robots vanuit Internationaal strafhof. Met goedkeuring van MinJustitie. 

Inmiddels is 10% van DATA vervalst, in het Rechtsysteem. 

Link naar 'https://youtu.be/Fbbu_GQcrwc'
COA moet worden gesloten.


.............

Asielzoekers met Verblijfsvergunning moeten verplicht werken.

Weigeren zij dit, dan wordt hun Vergunning ingetrokken en worden zij hun huis uitgezet. 

Geldt ook binnen Gezin.

Ouder die niet hoeft te werken en voor kinderen moet zorgen, mag blijven op Verblijfsvergunning in woning. 

Ouder die weigert te werken voor UItkering / Levensonderhoud, wordt verwijderd uit NL.Terug naar overzicht