https://www.rijksoverheid.nl/

 
Taken van Jonge Generatie:
Opdelen van Leven & Werk op NL grondgebied in Goed & Slecht.


Anker hierbij : Win alle Rechtszaken procedure / Folterverdrag / ICCrechtszaak tegen NL en VN presidenten - Ambassadeurs corruptie. Binnen Hogeraad - Koningshuis - Bureaucratie.

Je bent in Evolutie van Communicatie.

Je zal nieuwe zinnen moeten vinden voor het bereiken van je doel.

D.Stokkel heeft al het voorwerk gedaan.

Je bent alleen verantwoordelijk voor het Optimaliseren van Eigen Hersenvloeistof: zonder geweld / vervuiling / crimineel gedrag.

Doe je het Goed, komen Spacekrachten je helpen op Aarde.Nooit doen:
Verantwoording nemen voor Kwaliteit van Hersenvloeistof van Crimineel Landsbestuur op NL grondgebied / Buitenland.
Gods' afvoer put schoonmaken. ( Je bent God niet...)

Het ArrestatieTeam 5821 werkt in Gods ' Afvoerput.

Brengt de Criminelen naar Rechtbank - Gevangenis.
 
 
 
 
 
 

Wij bouwen hier het Ministerie van Algemene Zaken, RepubliekNL:

  • Verborgen Waarheid inzake Corruptie Hogeraad - landsbestuur - Internationaal Strafhof.
  • Alle Jonge mensen zitten in Dodencel binnen MinAZ - MinBZK - MinJustitie - Parlement - Nato.


  • Stoppen Slavernij - Ziek maken - Doden van Volk op NL grondgebied.
  • Bouwen Rechtstaat RepubliekNL ; Individueel Recht.
  • Containeren / Straffen van Criminelen die Win alle Rechtszaken realiteit negeren ; Intergalaxy.


  • Maken rotsvaste Wetten & Verdragen
  • Maken Vredesplan SDE342041 ; stoppen Chemtrails - Biowapen voedsel - Gezondheidszorg voor Genezen in ZEN - Onderwijs aangepast aan WO3 Realiteit - Vereenvoudigen Bureaucratie - Rotsvaste Economie waarop Jonge mensen een Leven kunnen bouwen.
 

https://www.sp.nl/nieuws/2024/03/gerrie-elfrink-gekozen-als-sp-lijsttrekker-voor-europese-verkiezingen

 

Alle personeel MinAZ wil alle kinderen in dodencel / slaaf - ziek - dood

 
 

https://iso.nl/

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid

 

https://jongeren.sp.nl/lokaal